Фионавар

Гай Гавриел Кай

Чудесна трилогия, която се бях заклела да не чета поради две основни причини – присъствие на съвременни хора и намеса на крал Артур и компания – клишета, които не мога да преглътна лесно. Но съвременните хора се оказаха доста древни и измряха/промениха се/полудяха достатъчно бързо, че да ми досадят с големи количества съвременност в приказката, а кралската тройка пък в повечето време се влачеше упорито по корем от страдания или преглъщаше толкова героично съдбата си, че не ми натежаха почти никак.  Елегантно магично, с добро за мен темпо, пространствени и времеви несъмнено красиви истории, да, да,…ама не. Нещо липсваше. Което не прави книгата лоша, просто я прави…хубава. А това понякога не стига.

Реклами