Хухавелско – интровертно по Стърджън

more-than-human

Ако ви се чете нещо, дето няма да успеете да го разберете, а максимум ще го почувствате – ей тука съм се опитала да изтрещя максимално по тема Тиодор Стърджън:
Самотата на различните

ДА, знам, голяма лъжица за мойта уста. Не ми пречи.

P.s

Бленуващите кристали живеят при чобитите. Доказателства –ТУК

Реклами