Немски сказания

Братя Грим

Доста особени книги, които нямат нищо общо с популярните приказки за деца. Сказанията са народните поверия, истории и клюки на средновековните задръстени германци, събрани грижливо от двамата братя , на базата на които са се появили някак и лесно смилаемите им приказки, които са така популярни от десетилетия. В оригинален вид обаче са доста скучни в по-голямата си част, и представляват интерес само за специалисти по фолклористика, история или немска литература. Аз не съм между тях. По-скоро не.

Реклами