Португалски легенди и предания

Еркулану

Нещо като мерената реч на Шекспир, подредена в опит за интересна проза. Май не ми беше времето за тази книга – за момента успя да ме впечатли само с мудност и тежка , много тежка скука. Някой ден ще и дам нов шанс, но няма да е скоро.

Реклами