Сърцето в картонената кутия

Константин Константинов, Станислав Минков

4822_max

Странна малка книжка, въздействаща обаче само във времето си, само върху съвременниците си или може би и върху експлорърите на отминали съзнания. От настоящето мога само с неразбиращо смръщени веждички да оценя изключително добрия език на авторите, сполучливия експеримент за двойно писане, и разумното внушение за талантливия артист – поет, продал душата си , когато изгубва сърцето в неразбрана изгаряща любов, в името на материални, съвсем непоетични си блага, но не може да удържи на напъна на собствените си книги, които го връщат в личната му реалност, където творенето има повече стойност от която и да е щерка на едър фабрикант. Странна олд фешън фантастика , от онези с поуката и подсмърчането пред тежката съдба на погубения млад герой накрая, с немалка доза ирония и безмилостен анализ на ценностите на онова забравено време. За литературни изследователи.

Реклами