Клифърд Саймък – Believe the unbelievable

Новата ми публикация при Трубадурите е свързана с малко спорния за вкуса ми като качество, поне на фентъзийните опити, Клифърд Саймък. Не пледирам за искряща оригиналност, а по-скоро за отегчен негативизъм в следствие на почти несъществуващи очаквания, които така и не се оправдават. Силно се надявам в близките месеци да попадна на истински добри, позабравени класици, от нивото на Муркок, че да ми се пооправи възприятието и вярата в книгите.

Саймъкианско разочарование

Реклами