Изповедите на Хела Хел

Уни Друге

Идеята на тази книга е съпоставима с клишенцето за абсолвентът и мисис Робинсън, по-изтъркано от нео-класическата в повече от един смисъл фраза „Мистър Андерсън, уелком бак“, разбираш ли. Инфантилна порно книжка за дами, по-твърд чик флик, но нищо повече. Все пак падението на една жена, когато е забавно, е доста интересно и запълва добре времето. Учудващо, имайки предвид, че темата ми е далеч от интересна, но…По-скоро да.

Реклами