Златен кан

Чудесна селекция от разкази, с никакви чудовищно зрелищни или дъхоотнемащо отличаващи се качества, но въпреки това ме накараха да ги изчета и трите на един дъх. Предимно български разкази, макар и с някои доста добри чуждестранни включвания – като разказ от индийка и разказ за индийка. Силен език, малко неясни идеи, спорно представяне и общ изказ, но в крайна сметка – много добър резултат. И – не можах да харесам Янчо Чолаков. Отново. Може би е само за мъже подходящ автор.

Реклами